Analys av fordringar

customerledgeranalysisCreditsafe Connect innehåller funktioner för att analysera utestående fordringar i förhållande till rating och ratingtrend. Analysen visar grafiskt förfallna resp. ej förfallna fordringar grupperat per ratinggrupp. Analysen visar även totalt per kund

  • Kreditlimit
  • Utestående saldo
  • Saldo som förfaller inom en vecka
  • Förfallet saldo
  • Utestående orderbelopp (värdet av ej levererade varor)
  • Levererat ej fakturerat belopp
  • Rating
  • Ratingtrend

Analysen ger en direkt översikt över företagets riskexponering och vilka kunder man skall fokusera på.