Automatisering och batchhantering

Med automatisering är det alltså möjligt att upprätthålla färsk kreditinformation som hela tiden är synlig på kundkort, kundlista, i orderregistering etc. Med integration av spärr och kreditlimit är dessutom dessa uppgifter alltid aktuella och baserade på regler i Creditsafe.

Hämtning av nytt rapportdata och kreditmallstatus går att göra på följande sätt:

 • För ett enskilt objekt (företag/person) i objektlistan.
 • Genom att markera flera rader i objektlistan.
 • Manuellt med funktionen ”Batchprocess” som bearbetar samtliga objekt (eller ett urval). För varje objekt kan batchprocessen:
  • Kontrollera om kunden/leverantören är aktiv.
  • Kontrollera ändringar (endast sverige).
  • Hämta rapportdata (för samtliga eller bara de som har ändringar som triggar nytt data).
  • Hämta kreditmall (för samtliga eller bara de som har ändringar som triggar ny kreditmall).
 • Automatiserat med standard NAV Jobbkö som anropar samma funktioner som batchprocessen beskriven ovan.

Vilket rapportdata som hämtas styrs i setup baserat på kombinationer av land, typ etc. Här styrs även vilka typer av rapporter som genererar omfrågningskopia. En rapport som genererar omfrågningskopia går bara att hämta manuellt för ett företag/en person i taget. När så sker måste användaren dessutom bekräfta att rapportdatat skall hämtas.