Bevaka

portfolioGenom att lägga till företag i bevakningsportföljer kan man direkt i NAV få en signal när en händelse inträffat som gör att man vill hämta nytt rapportdata eller göra ny bedömning av kreditmall. Valfritt antal portföljer kan definieras i Creditsafe webbportal med regler per portfölj som avgör när en förändring skall rapporteras. Förändringar rapporteras via mail men markerar även företaget i Creditsafe Connect att förändring skett vilket gör det möjligt att (manuellt eller automatiserat) hämta nytt data till NAV.

Varje förändring är kopplad till en förändringsgrupp på vilken man kan ange om man vill att förändringar i gruppen skall trigga nytt rapportdata och/eller ny kreditmall.

I listan över bevakade företag kan man lägga till företag eller hämta från befintliga portföljer i Creditsafe.