Driftsättning

För att enkelt komma igång med Creditsafe Connect finns verktyg och metoder som minskar det manuella arbetet med att ställa in parametrar och läsa in befintligt data.

  • Import/export av inställningar.
    All setup förutom användarnamn och lösenord kan enkelt exporteras och importeras mellan företag och databaser. Vid driftsättning importeras normalt standardinställningar on-line från creditsafeconnect.se.
  • Batchsökning baserat på befintligt kund- och leverantörsregister.
    Ladda kunder/leverantörer till raderna och anropa Creditsafe sökfunktion per rad för att få en träfflista av företag att välja bland.
  • Import av befintliga bevakningsportföljer.
    Om portföljer redan finns i Creditsafe med bevakade företag kan portföljerna importeras inkl. de bevakade företagen.