Loggning

messagelogI meddelandeloggen kan vare anrop till Creditsafe sparas med uppgifter om vem som ställde vilken fråga när för vilket företag/vilken person.

I meddelandeloggen kan även XML-data lagras så att man kan se vilken förfrågan som ställdess till Creditsafe och vilket svar man fick. Eftersom varje fråga som avser ett visst företag/viss kund är märkt med företagets/personens ID kan man direkt från listan över creditsafeobjekt se vilka förfrågningar som skickats till Creditsafe avseende företaget/personen.