Rapporter

reportCreditsafe levererar kreditinformation (men även basinformation, fastigheter, styrelse, utskänkningstillstånd etc.). Datat från Creditsafe innehåller en mängd olika parametrar som i NAV kopplas till rapportparametrar som i sin tur kopplas till grupper för tydlig presentation i NAV. Både parametrar och grupper kan aktiveras/avaktiveras och styras hur de ska sorteras. Oavsett om data hämtas från GGS eller Creditsafe svenska webbtjänst kan data mappas till samma rapportparameter för en enhetlig hantering.

Rapporter lagras historiskt i Creditsafe Connect vilket gör det möjligt att för en enskild rapportparameter (t.ex. ”Skuldsättningsgrad %”) se förändringar mellan olika rapporter över tid.

Rapportparametrar mappas till fält på objektkortet från vilket underhåll av namn, adress m.m. sker på kopplad kund/leverantör.

Det är också möjligt att direkt i NAV hämta PDF-rapporter som lagras för senare åtkomst direkt i NAV.