Språkstöd

captionlanguagesCreditsafe Connect kan användas i alla lokaliserade versioner av Dynamics NAV eftersom inga standardobjekt är ändrade. Språken i själva programobjekten (menyer, rubriker etc.) är svenska och engelska.

Språk i rapportparametergrupper, rapportparametrar, ändringsgrupper etc. levereras på svenska och engelska. Vilket språk som ska vara aktivt väljs i setup där man även kan lägga till egna språk, kopiera rubriker och göra egna översättningar. Här kan man även ändra föreslagna texter för rapportrubriker, rapportparametrar etc.