Goprowe

ms_dynamics_certifiedfor_nav2015_c_1Goprowe AB är en fristående leverantör av integrationslösningar till Microsoft Dynamics NAV. Genom samarbetsavtal med merparten av svenska NAV-partners kan företag som använder NAV få tillgång till certfierade add-on’s till sitt NAV-system.

Sedan 2012 levererar Goprowe den transportadministrativa lösningen LogTrade Connect.

Lösningar från Goprowe är byggda som generella add-on’s och kan användas i många olika typer av verksamheter. Lösningarna är i hög grad parameterstyrda och innehåller färdiga standardinställningar som gör det mycket enkelt att komma igång.

Lösningar från Goprowe certifieras enligt ”Certified for Microsoft Dynamics NAV (CfMD)”. Certifierade lösningar garanterar kvalitet och kompabilitet med kommande versioner. För att certifieras måste lösningen rekommenderas av minst 5 st Microsoft Gold Certfied Partners och 10 st kunder.