Creditsafe

internationalskylineweb
Creditsafe är en privatägd koncern som levererar kredit- och affärsinformation över hela världen. Företaget grundades i Norge 1997 och flyttade verksamheten till Sverige 1998. Därefter påbörjades den geografiska expansionen och idag finns Creditsafe i 9 länder med 80 000 kunder och 1 200 anställda.

Varje sekund hämtas 10 upplysningar från någon av koncernens databaser, vilket gör Creditsafe till världens mest använda leverantör av kreditinformation. Creditsafe har världens största kombinerade företagsdatabas med information om 120 miljoner företag i 190 länder.

 

Läs mer om Creditsafe här.